هاست ایران اشتراکی ویژه وب سایت های شخصی

هاست ایران,هاست ایران اشتراکی||جهت نصب وردپرس یا جوملا به صورت رایگان تیکت بزنید

100mb-sm

فضای هاست..................................................................100 مگابایت
ترافیک ماهانه..................................................................12 گیگابایت
FTP اکانت....................................1عدد + ...........................1عدد دیتابیس
اکانت ایمیل......................................................................................1عدد
ساب دامین ندارد.............................................none subdomain
پارک دامین دارد.................................................... 3parkdomains
اددآن دامین دارد................................................. 1addondomain

  • هاست 100 مگ مبتدی 100MB-sm
200MB-Pro

فضای هاست..................................................................200 مگابایت
ترافیک ماهانه..................................................................15 گیگابایت
FTP اکانت................................2عدد + ............................1عدد دیتابیس
اکانت ایمیل......................................................................................1عدد
ساب دامین ندارد.............................................none subdomain
پارک دامین دارد.................................................... 3parkdomains
اددآن دامین دارد................................................. 2addondomain

  • هاست 200 مگ مبتدی 200MB-Pro
500MB-Business

فضای هاست..................................................................500 مگابایت
ترافیک ماهانه..................................................................30 گیگابایت
FTP اکانت...................................5عدد + .......................2 عدد دیتابیس
اکانت ایمیل......................................................................................3عدد
ساب دامین دارد........................................................4subdomain
پارک دامین دارد.................................................... 4parkdomains
اددآن دامین دارد................................................. 3addondomain

  • هاست 500 مگ حرفه ای 500MB-Business
larg-host-1GB

فضای هاست..................................................................1000 مگابایت
ترافیک ماهانه..................................................................20 گیگابایت
FTP اکانت...................................3عدد + .......................2 عدد دیتابیس
اکانت ایمیل......................................................................................3عدد
ساب دامین نامحدود دارد.............unlimited subdomain
پارک دامین دارد.................................................... 5parkdomains
اددآن دامین دارد................................................. 5addondomain

  • هاست 1GB حرفه ای larg-host-1GB